ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย